Os nad ydych chi, neu rywun yr ydych yn ei gefnogi, yn gallu cymryd ein harolwg ar-lein mae gennym rai opsiynau i chi gymryd rhan mewn ffyrdd eraill.

Lawrlwytho a dychwelyd

Cliciwch un o'r botymau isod i lawrlwytho PDF ac arbed i'ch cyfrifiadur. Yna gallwch ei argraffu a'i bostio atom gan ddefnyddio'r cyfeiriad Blwch Post isod, neu ei lenwi a'i e-bostio atom yn survey@wales-wellbeing.co.uk.

Athro Nicola Gray
PO BOX 5207
Caerdydd
CF5 9BR

 

download Lawrlwytho arolwg Cymraeg download Lawrlwytho arolwg Saesneg

download Lawrlwytho arolwg Cymraeg (ffont mawr) download Lawrlwytho arolwg Saesneg (ffont mawr)

 

Gofyn am Gopïau Papur Drwy'r Post

Gallwch wneud cais am un neu fwy o gopïau o'n harolwg i'w postio atoch chi neu i'ch sefydliad yn Gymraeg a Saesneg. Gellir eu dychwelyd drwy'r post ar ôl i'r manylion dychwelyd gael eu cynnwys yn yr arolwg papur.

Manylion cyswllt
Manylion cyswllt
Iaith yr Arolwg
Sawl copi o bob arolwg sydd ei angen arnoch ym mhob iaith?