Athro Nicola Gray
Athro Nicola Gray

Prifysgol Abertawe, Arweinydd Ymchwil

Athro Robert Snowden
Athro Robert Snowden

Prifysgol Caerdydd, Arweinydd Ymchwil

Dr Chris O'Connor
Dr Chris O'Connor

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cynghorydd y NHS

Jennifer Pink MSc
Jennifer Pink MSc

Prifysgol Abertawe, Ymchwilydd

Nicola Simkiss MSc
Nicola Simkiss MSc

Prifysgol Abertawe, Ymchwilydd

Stuart Williams
Stuart Williams

Cynghorydd Marchnata