Cymru Mae lles yn grŵp ymchwil sy'n gweithio gyda'r NHS yng Nghymru i ddeall effaith coronafeirws ar les emosiynol poblogaeth Cymru. Ni allwn gynnig unrhyw gyngor na chefnogaeth am brofiadau emosiynol y gallech fod yn eu cael. Os teimlwch eich bod yn profi anawsterau iechyd meddwl, gallwch ddod o hyd i ffyrdd o gael cymorth drwy'r cysylltiadau hyn â sefydliadau lles meddyliol.

Mae'r wefan hon yn bodoli'n unswydd er mwyn ymgysylltu â phobl i gymryd rhan mewn arolygon ac ymchwil yn y dyfodol. Nid ydym yn sefydliad mawr ac nid ydym yn monitro ein negeseuon e-bost yn barhaus. Os cysylltwch â ni drwy'r ddolen isod, caniatewch dri diwrnod gwaith i gael ymateb.

Ymholiadau'r Wasg

Os ydych yn aelod o'r wasg ac yn dymuno cysylltu â'r tîm ymchwil gydag ymholiad i'r cyfryngau anfonwch e-bost atom drwy press@wales-wellbeing.co.uk.

Tynnu o'r Gronfa Ddata Astudio

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer arolygon yn y dyfodol ac am i'ch manylion cyswllt gael eu tynnu o'n cronfa ddata, anfonwch e-bost atom drwy remove@wales-wellbeing.co.uk. Byddwn yn dileu eich gwybodaeth gyswllt ac ni fyddwn yn eich hysbysu o arolygon yn y dyfodol.

Ymholiadau Eraill

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, anfonwch e-bost atom drwy contact@wales-wellbeing.co.uk.

Cofiwch na allwn gynnig unrhyw gyngor na chefnogaeth am brofiadau emosiynol y gallech fod yn eu cael.